Düşüncə Jurnalı

header photo

Şəms Təbrizi - AFORİZMLƏRİ

Həyat bu, bir baxarsan hər şey bir anda sona çatar ..

Həyat bu, son dediyin an hər şey yenidən can tapar ..


Bağışla Allahım ..

Ruhumda Sən varkən, mən bu bədəndə qalmışam ..


Qızıl olsam, dəyərimi hər kəs bilər.

Mən sadə bir dəmir olum ...

Dəyərimi yalnız anlayan bilsin!


Mən eşqə kölə olanın deyil də, eşqi özünə kölə edənin qulu köləsi olmuşam ..


Əgər çox danışmaq faydalı olsaydı Allah iki ağız, bir qulaq verərdi. Onun üçün, çox dinləyib az danışmaq lazımdır..


Ey mənim yetim könlüm, burax qəmli düşünməyi .. Sus və səbr et..

Gözyaşının hesabını Rəbbim soruşsun; Sən haqqını halal et ...


Üç şey seçildi cənnətdən: sözlər, eşq, analıq duyğusu. Sözləri Adəm aldı, analıq duyğusu Havvaya qaldı;

Amma eşq çox ağır idi ...


Bir insan Allahdan başqa heç kimə ehtiyacı olmadığına inansa, Allah da onu başqasına möhtac etməz ...


Həyata yuxarıdan baxsan insanların yalnız təpəsini görərsən. Həyata daim insanlarla eyni məsafədən bax, o zaman insanların həm üzünü, həm ürəyini görərsən..


Hər şey çox olunca ucuzlaşar..

Ədəb bunun əksinədir, o çoxaldıqca dəyəri artar ..

 


Yolun ucunun hara çatacağını düşünmək boş bir səydən ibarətdir. Sən yalnız atacağın ilk addımı düşünməklə hökümlüsən.

Gerisi onsuz da özbaşına gələr ...


Əgər Allah səni mənə yazmışsa, məndən qaçışın yoxdur!

Lakin taleh səni məndən almışsa, ağlamağa gərək yoxdur..

El-aləm şərab içər sərxoş olar, biz eşq əhliyiz içmədən sərxoş olmuşuq..


Aşiq odur ki, Allahdan aldığı eşq əmanətini Allaha verər. Eşk məzhəbində hər şey uca Eşqə qurbandır.


Hər insan üçün bir aşiq olma zamanı vardır, bir də ölmək zamanı..

 


Haqqın qarşına çıxardığı dəyişikliklərə müqavimət göstərmək yerinə, təslim ol. Burax həyat sənə baxmayaraq deyil, səninlə birlikdə axsın..


Ürəkmi insana sev deyən yoxsa təklikmi?

Nədir sevmək; bir şama od olmaqmı yoxsa yanan oda toxunmaqmı?

 


Aşiq olmaqla sevmək arasındakı fərqi soruşmuşlar?

Cavablandırmış Şəms: Sənin baxdığına hər kəs baxar, amma sənin onda göre bildiyini hər kəs görə bilməz. Hər kəs aşiq ola bilər, amma heç kəs sənin kimi sevə bilməz.

Tək fərq sənsən.

mix.az

Go Back

Sorğu göndər