Düşüncə Jurnalı

header photo

Şəxsiyyət testi

Xoşunuza gələni seçin

1 - Siz özünə əmin və gücünə inanan insansınız. Özünüzə hörmətiniz yüksək səviyyədədir. Amma hərdən çox özünüzdən razı olursunuz və ətrafınızdakıların fikrinə hörmət qoymursunuz. 
Diqqət çəkməyi sevirsiniz.İntuisiya hissiniz güclüdür. Siz arzulamağı sevsəniz də praqmatiksiniz. 
Ətrafınızdakı dünaynın ağası sayırsınız özünüzü.Amma bəzən ikiüzül, yalançı, Artist ola bilirsiniz. Çünki həyata müxtəlif rollara girmək lazım olan teatr kimi baxırsınız.

2 - Siz dəlisov və mübarizsiniz, özü də həmişə haqq üçün yox. Diqqət mərkəzində olmağı sevirsiniz və hər vasitəyə əl atrısınız bunun üçün. İdarə etməyi sevirsiniz. Bu proses sizi çox əyləndirir,çünki siz hər şeyi hamıdan çox bildiyinizi düşünürsünüz.Siz bütün işləri bacaracağınızı düşünürsünüz.Ona görə də ətrafınızdaıları idarə etmək sizə əsl sizin haqqınız kimi görünür. 
Ürəkdən və vicdanla sevə bilirsiniz.Yuxarıda saydıglarıma baxmayarag. Və hər kəsin sevgisiniz giymətləndirirsiniz,bunu səmimi gəlbdən edirsiniz. Ailənizə bağlı,ünsiyyətçil, qeyri-adi qərarlardan qorxmayan.Amma çox emosionalsınız və bu sizə ziyandır.

3 - Çətin və əksliklərlə dolu təbiətdəsiniz. Sirrləri sevsəniz də onları saxlamağı bacarmırsınız. Hətta öz sirrlərinizi belə. Reallığı çox qara tonlarda gəbul edirsiniz. Güclü və geyri-adi hərəkətlər edə bilirsiniz. Çox vaxt pessimistsiniz. Amma həyatdan bezmiş insana həyatın necə gözəl olduğunu başa sala bilirsiizn. İdeallara inanırsınız. Onları əlçatmaz tutursunuz. Əksliklərlə dolu xarakteriniz sizə ünsiyyət gurmaga mane olur.Amma siz də elə də dostluğa,ünsiyyətə can atmırsınız. Təkliyi sevirsiniz,amma çox vaxt səs-küylü ortama gatılırsınız

4- Təbiətcə siz optimistsiniz. Ünsiyyətcil və diqqət mərkəzində olmağı sevənsiniz. Şənliyi sevirsiniz, yumor hissiniz yaxşıdır, özünüzü heç bir kompaniyada güclə nə isə etməyə məcbur bilmirsiniz.Amma hərdən hisslərinizi biruzə vermirsiniz. Təbəssümünüzün arxasında hüzün gizlədirsiniz.Sirrləri sevir, onları saxlaya bilirsiniz.Ətrafa və özünüzə tələbkarsınız. İşdə çalışqansınız. Ehtiyacı olanlara kömək edirsiniz. Siz uşaq kimi hər şeylə maraqlanırsınız. tez - tez yerinizi dəyişməyi sevirsiniz. Səyahəti və hədiyyə verməyi sevirsiniz.

5 - Mənəvi istiliyə ehtiyacınız var. Sizə optimizim verəcək hadisələri sevirsinizi ona görə də.Əgər hadisələr neqativ xarakter daşıyırsa. siz depressiyaya düşə bilirsiniz. Siz növbəti anda nə yazılacağı bəlli olmayan ağ kağız kimisiniz. Sizin əhvalınız çox tez -tez dəyişir. Hərdən çox pedantik və düşüncəli,bəzən isə çox ağılsız olursunuz. Hərdən hər kəsdən uzaqlaşıb tək qalmaq istəyirsiniz. Çox təmiz sevə bilirsiniz,amma çox vaxt özünüzü sevmirsiniz. Həyatın keşməkeşini canınıza hopdurursunuz.Amma nəyin sizə həqiqətən həzz verdiyini bilmirsiniz.

6 - Siz həyatın çətinliyə qarşısında sınmayan insansınız. Həmişə cıxış yolu tapırsınız. İş görməmişdən əvvəl yüz ölçüb, bir biçirsiniz. Bu keyfiyyətinizlə siz ətrafın güvənini qazanırsınız. Siz diqqət mərkəzində olmağı sevməsəniz də, sizə olan güvən sizə xoş gəlir və doğrultmağa çalışırsınız. Siz düşüncəlisiniz və sevgini dəyərləndirirsiniz. Amma özünüz güclü hisslər bəsləyə bilmirsiniz, çünki hər şeyi çox götür - qoy edirsiniz. Həyatın çətinlikləri sizi sındırmaq əvəzinə sizə güc və təcrübə verir və ətrafınızdakılar sizinlə özlərini arxalarında qaya varmış kimi hiss edilər.

7- Siz təbiətcə manipulyatorusnuz. İnsanları manipulyasiya etmək sizin xoşunuza gəlir.Siz bütün söhbətlərdən xeyir tuta bilirsiniz və ətrafınızdakıları sizin istəiyinizi etməyi etməyə məcbur edə bilirsiniz. Siz özünəinamlı və tərssiniz. Gikrinizi dəyişmirsiniz.Məsləhət gəbul etmirsiniz,çünki düşünürsünüz ki, ətrafınıdzdakılar sizi manipulyasiya etmək istəyir. 
Sizıə xoş rəftarı gimətləndirirsiniz.Çətinlikləri sevmirsiniz. Çtinliyi ağır keçirirsiniz. Sevgidə və dostluqda xəyal girigligi sizi məhv edə bilər.

8 - Yaradıcı və harmonik inkişaf etmisiniz. Əksliklərin yığınısınız. Siz həm dəlisov,həm sakitsiniz. Həm utancaq ,həm həyasızsınız  . Çox güclü və səmimi emosiyalarnız var. Amma hərdən bu emosiyalar sizə yaradıcılğınıza köməg edir. İlham pərisi yoxdusa,bu hisslər gizlənir. Siz həmişə sevirsiniz və ətrafınızdakıların sizin onları sevdiyiniz gədər sizi sevmədiyini düşünürsünüz. Emosionallığınız sizi bir tərəfdən digər tərəfə atır. Siz ehtirasla sevə və güclü nifrət edə bilərsiniz. Amma gəribədir ki, xəyal gırıglığı və ağrı-acı sizə hərdən xoş gəlir.
 
9 - Çox kövrəksiniz və tez inciyirsiniz. Amma tez də bağışlayırsınız. Romantiksiniz, boş şeylərə çox üzülürsünüz və fantaziya dünyanızda yaşayırsınız. Fantaziyalarınızı hərdən reallıq kimi qəbul edirsiniz. reallıqlar da sizin fantaziyalarınızla üst - üstə düşməyəndə, siz depressiyaya düşürsünüz. Siz keçmişi ideallaşdırırsınız. İnandığınız idellara çatmamaq sizi qəmləndirir. Diqqət mərkəzini sevmirsiniz, həmişə kölgədə qalmaq istəyirsiniz, çünki özünüzə inanmırsınız. Siz çox rahatlıqla tənqid edrisiniz,amma sizi tənqid edəndə qəbul etmirsiniz. Tənqidi çox ağrılı qəbul edirsiniz. Siz sentimentalsınız və səmimi sevirsiniz,amma sizin dəymədüşərliyinizi xoşbəxtliyinizə mane ola bilər.

10 - Siz mülayim və dünyaya açıqsınız. Siz alcaqlığa,ikiüzlülüyə və yalana qadir deyilsiniz. Nükəmməliyə can atırsınız. Daima axtarışdasınız. Ətrafınızdakların yaxşılığını istəyirsiniz. Siz səmimisiniz və heç vaxt dostunuzu satmazsınız. Siz çox yaxşısınız və istəyirsiniz ki,yaxınlarınız da sizə dəstək olsun. Szi heç kimi incitmek istemezsiniz. Sizə dəstək olsa "dağları dəlməyə" gadirsiniz. Çətin anlarda çıxış tapa bilirsiniz. Çünki düşüncələriniz sağlamdır.

11 - prinsipial insansınız və qarşınıza qoyduğunuz məqsədlərə həmişə çatırsınız. Siz ayaqlarınız üstə sərbəst durursunuz. Ailəni, evi, adətləri sevirsiniz. Amma siz tanımadığınız insanları özünüzə yaxın buraxmadığınız üçün çətin dost tapırsınız. Həyatınızda xəyal qırıqlığı olsa da onlar sizi yolunuzdan etmir. çünki qarşınıza qoyduğunuz növbəti məqsəd sizi ona yönəlməyə vadar edir. Və siz keçmişi unudursunuz. Sizə dəstək sizinçün önəmlidir. yaxınlarınızın sizi anlamamağı sizə məqsədinizə çatmağa mane ola  bilər.

carci.az

Go Back

Comment