Düşüncə Jurnalı

header photo

Gülnar Quluzadə - EŞQ

Eşq, ülvi hisslərin alisi. Düşdüyü qəlbi saflaşdıran, paklaşdıran. Eşq, duyğuların təlatümü .Adına şeirlər yazılan, nəğmələr qoşulan. İlahi məhəbbətdən doğan. Eşq, insan bədəninin bütünü. Qeysi məcnun edən, Fərhadı pəhləvanlaşdıran. İzahı mümkünsuz, tərifsiz olan.

Eşq, hər təzə doğulan körpə kimi qonaq olduğu qəlbə nur saçan. Eşq, ömrün baharı, göyqurşağı. Azı-çoxu olmayan . Gözəlliyini ona qucaq açan ürəklə paylaşan. Eşq, pərvanələrin odu alovu. Uzaqdan baxmaqla yaşanmayan, İlahi imanı alovlandıran, Hər qəlbə də yaşadılmayan...

Eşq, zamansız , məkansız , sonu bir müəmma olan. İfadələrin aciz qaldığı, sözlərin bitdiyi yer. Sukütun belə daşıya bilməyəcəyi, ağır olduğu qədər dəyərli. Acısının zövq verdiyi EŞQ, mənim dünyamda belə yazıldı...

Gülnar Quluzadə

Go Back

Sorğu göndər