Düşüncə Jurnalı

header photo

Siz bu evciklərdən hansında yaşamaq istərdiniz?

Siz bu gözəl evciklərdən hansında yaşamaq istərdiniz? Seçin və nəticəyə baxın.

  1. Siz düzgün və sadə insansınız. Hər kəsi öz həyatınıza buraxmağa hazırsınız. Bu sizin mehribanlığınızdan və ya rəhmli olmağınızdan irəli gəlir. Sizin həmişə enerji və gücünüz var, siz mərhəmətlisiniz, buna baxmayaraq göylərdə uçmursunuz. Buna görə də sizin işləriniz həmişə qaydasındadır.
  2. Siz açıq sözlü, səmimi insansınız, istənilən insana ürəyinizi açıb, sevinc və kədərinizlə bölüşməyə hazırsınız. Amma bu xüsusiyyətinizlə mübarizə aparın, hisslərinizi gizlətməyə çalışın. Sizin əhval-ruhiyyəniz depressiv ola bilər, arzu etməkdən yorulursunuz. Heyvanları sevin. Çalışın çox diqqət cəlb etməyəsiniz.
  3. Siz kifayət qədər qapalı insansınız və nadir hallarda insanlarla öz problemlərinizi bölüşürsünüz. Evdə rahatlığı qiymətləndirirsiniz. Əksər hallarda sizin əhval – ruhiyyəniz çox şən olur, siz arzulamağı sevirsiniz.
  4. Siz açıq sözlü, səmimi insansınız, istənilən insana ürəyinizi açıb, sevinc və kədərinizlə bölüşməyə hazırsınız. Evdə rahatlığı qiymətləndirirsiniz, yaxşı ev yiyəsi və çox qonaqpərvər insansınız. Əksər hallarda sizin əhvalınız çox şən olur, siz arzulamağı sevirsiniz.
  5. Siz kifayət qədər qapalı insansınız, demək olar ki, heç kimlə öz problem və xəbərlərlərinizlə bölüşmürsünüz. Qonaq qəbul etməyi çox da sevmirsiniz. Siz tez-tez kədər, məyusluq, ruh düşkünlüyü hiss edirsiniz. Heç nə arzu etmirsiniz. Siz gücü təbiətdə olmaqdan alırsınız. Parkda tez-tez gəzin, ev bitkilərini əldə edin.
  6. Siz kifayət qədər ziddiyyətli insansınız. Siz istəyirsiniz ki, sizin çoxlu dostunuz olsun, tanışlıqlara cəhd edirsiniz, amma bunun ilə bərabər ilk addım atmağa çətinlik çəkirsiniz. Siz qonaqpərvərsiniz, sizdə rahatdır, amma nədənsə soyuqdur. Siz göz qabağında olmağı sevmirsiniz, sizə “boz kardinal” tipi daha uyğundur.
  7. Çox nadir uyğunluqdur. Siz heç kimlə ürəyinizdə olanı bölüşmürsünüz. Siz öz sıxıntınızı gizlədirsiniz və çoxdandır heç bir şey arzu etmirsiniz, amma ətrafınızı çox gözəl qiymətləndirməyi bacarırsınız. Hadisələri qabaqlamağı xoşlamırsınız.
  8. Siz açıq sözlü, səmimi insansınız, buna baxmayaraq ürəyinizi yalnız sizə yaxın olan insanlara açırsınız. Evdə rahatlığı qiymətləndirirsiniz. Adətən sizin əhval-ruhiyyəniz yüksək olur. Siz istənilən cəmiyyətdə diqqət cəlb etməyi xoşlayırsınız. Təbiəti sevin.
  9. Siz kifayət qədər qapalı insansınız, heç kəsi özünüzə yaxın buraxmırsınız. Problemlərinizlə bölüşmürsünüz, çox vaxt özünüzdə saxlayırsınız. Qonaqları sevmirsiniz, rahatlığı qiymətləndirmirsiniz. Çalışırsınız ki insanların diqqətini cəlb etməyəsiniz. Sizə yaşamağa stimul verən – xəyallardır.

Go BackSorğu göndər