Düşüncə Jurnalı

header photo

A- Yuxu yozumları

 ARI: Bir çox Balarısı görmək, tapmaq ya da almaq nemət və ganimettir. Balarısını öldürmək maldan zərərlə, Arı bəyi saleh bir insanla, Bir çox arı beyinə sahib olmaq – əgər ehilse-valiilikle, Arı şanı adamın yoldaşıyla təbir edilər. Arının başa ya da ələ qoyulması idarəçiliyə, Arı görmək cütçü üçün ucuzluq və bolluğa, digərləri üçün düşmənçiliyə, Arılar əsgər, arıbeyi isə onların komandirinə, Arını öldürmək düşməni kahretmeye, Bal mumu dərzi, Saraç və zanaat mütəxəssisi üçün xeyirli qazanca, digər insanlar üçün xəstəliyə, ARI şanı əldə etmək insan üçün məhsuldar işə və köməkçiyə; dövlət adamı üçün faydalı mülk və xeyirli tebaya, Arılar toplu halda bir məskunlaşma sahəsinə girər halda görmək oraya zərəri olacaq əsgərlərə; arıların bir nizam içində şəhərə girməsi – şəhər bilinirsə-nizamın qayıdacaq etməsinə, – bilinmirsə-Müsəlman əsgərlərin bir şəhəri fəth etməsinə, Arıların öz aralarındakı dolanışığı insanların dolanışığına, Eşşəkarısı görmək güclü bir adama, eşşək arasının bir kimsəyə soxması pis bir qadın üzndən kədərə düşməyə, Eşşəkarısı tutmaq ya da öldürmək xeyirli işə, eşekarılarının bir yerə girməsi düşmən istilasına, onları qovmaq təcavüzdən əmin olmağa dəlalət edər. Şandakı bal qadının malı, arılar isə ondan olan uşaqlardır. Arı kovanındaki pətəklərin hamısını çıxarmaq insanlara zülm etməyə, arılara yemək qədər bal qoyub geri qalanını almaq ədalətli iş görməyə; Sarı arı görmək zəhərli şeyləri yeməyə, memar və mühəndisə, davaçı dBərəkət, müvəffəqiyyət və xoşbəxtliyin xəbərçisidir.

Arı görmək, İş və şəxsi həyatınızda bir çox müvəffəqiyyətə imza atacağınızın xəbərçisidir. Ailənizlə xoşbəxt bir həyat sizi gözləyir deməkdir. Əgər arı soktuysa, bir yoldaşınız sizi xəyal qırıqlığına uğradacaq mənasını verər. Arı tutmaq, istəklərinizi reallaşması; arı öldürmək, gözlənilməyən bir xəbər; arı birliyi bir sirrin açıklanması.Çiçekler üzərində arı isə yaxın bir dostun xəbərsiz ziyarəti mənasını verər.Bərəkət, müvəffəqiyyət və xoşbəxtliyin xəbərçisidir. Arı görmək, İş və şəxsi həyatınızda bir çox müvəffəqiyyətə imza atacağınızın xəbərçisidir. Ailənizlə xoşbəxt bir həyat sizi gözləyir deməkdir. Əgər arı soktuysa, bir yoldaşınız sizi xəyal qırıqlığına uğradacaq mənasını verər. Arı tutmaq, istəklərinizi reallaşması; arı öldürmək, gözlənilməyən bir xəbər; arı birliyi bir sirrin açıklanması.Çiçekler üzərində arı isə yaxın bir dostun xəbərsiz ziyarəti mənasını verər.Yuxuda arı, puldur.


Arı sancması bolluğa işarədir. Kovanla arı isə zənginlikdir.Yuxuda ari görmək rizkla şərh olunar. Yuxusunda bir ari kovaninin başında tapıldığını və arıların şana girib çıxdıqlarını görmək dolanışıq çətinliyi çəkməyəcəyini, ruzisinin bol olduğuna dəlalət edər. Özünü bir arının soxduğunu görmək, qazancını qısqanan kəslərin olduğuna və özünə göz koyduklarina işarədir. Bir başqa rəvayətə görə: bal arısı görmək, gülər üzlü çalışqan, qazancı yerində xeyirli bir adamla təbir olunur. Bir rəvayətə görə bal arısı qazancla bərəkətlə; digər bir rəvayətə görə də faydalı və hər kəsi yaxşılığı ilə məmnun edən bir adamla təbir olunur.

Yuxusunda bir çox bal arısı tapdığını yaxud aldığını görən, nemət və qənimətə çatar. Kirmani’ye görə; yuxusunda bal arısı elm adamı, və bir rəvayətə görə də, hər kəsə mənfəəti toxunan və ticarətlə məşğul olan adamlara dəlalət edər. Arının özünü soxduğunu görən əziyyətlə halal mal qazanar.
Bal arısını öldürdüyünü görən malından zərərə uğrayar. Ari kovanindan bir sey çıxardığını görən, ev xalqı və tanışlarına zülm edər. Qabından bir sey çıxardığı zaman arılar üzərinə toplandığı halda ona əziyyət vermədikləri və onu sokmadiklarini görən, qohumlarının əleyhinə toplanmasına və lakin təcavüzləri olmayacağına, əgər toplanan arılar özünü sokarsa əleyhindəki kıyamdan zərər görəcəyinə, arıların hücumundan ötəri öldüyünü görmək o məmləkətdən çıxıb gedəcəyinə işarədir. Bir başqa rəvayətə görə: Yuxuda bal arisini görmək, onu bəsləyən kimsə üçün qorxu ilə birlikdə bolluğa və zənginliyə işarə edər. Fermerlər üçün yuxuda bal arısı görmək, xeyr, ucuzluq və bolluğa işarə edər. Cütçü olmayanlar üçün ari görmək, düşmənçiliyə işarə edər. Yuxuda görülən sari ari, hərb edici bir düşmən. Bəzən sari ari, memar və mühəndisə, yol kəsicilər, qazanc haram olan kimsəyə, dəyişik üsulla çalğı çalmağa dəlalət edər.
Bəzən onu görmək zəhərli şeyləri yeməyə və içməyə dəlalət edər Yuxuda sari arını görmək, döyüş və mübarizə edən, söyən, qorxunc, hərbdə təmkinli və ağılsız bir adamdır. Bir kimsə yuxuda bir kəndə və ya bir şəhərdə ya da bir məhəlləyə Sarı arılar girdiyini görsə, o kənd və ya o şəhər heybətli, praktik və şücaətli əsgərlərin girməsinə və açıqca xalq ilə müharibə etmələrinə dəlalət edər. Əsasıları da sari ari, qovucu qan tökən kəslərə, bəziləri isə arıların hamısı xeyirə dəlildir, bir kisim tabirciler, arılar mərhəmətsiz və şəfqətsiz kəslərdir, dedilər. San ari pis bir kimsədir. Sari arının sancması, rəzil kəslərin sözü ilə xalqa əziyyət verməkdir, dedilər. Bir kimsə yuxuda bəzi sari arilarla məşğul olduğunu görsə, qiyməti olmayan alçaq, əsassız və xalqın səfillər ilə məşğul olar.Bərəkət, müvəffəqiyyət və xoşbəxtliyin xəbərçisidir. İş və şəxsi həyatınızda bir çox müvəffəqiyyətə imza atacaqsınız. Sevimli uşaqlarınız və yoldaşınızla xoşbəxt bir həyat sizi gözləyir. Əgər arı soktuysa, bu bir yoldaşınız tərəfindən xəyal qırıqlığına uğrayacağınız mənasını verər.Bərəkət, müvəffəqiyyət və xoşbəxtliyin xəbərçisidir. İş və şəxsi həyatınızda bir çox müvəffəqiyyətə imza atacaqsınız. Sevimli uşaqlarınız və yoldaşınızla xoşbəxt bir həyat sizi gözləyir.

AĞLAMAQ: Yuxuda ağlamaq sevineceğinizin işarəsidir.Ağlamaq ruhun safına işarədir.Aglamak sevinclə şərh olunar. Axıdılan gozyasi yanaqlarınızı yakiyorsa sevineceksiniz, üsütüyorsa kədərlənəcəksən. Yuxuda bagirmayarak ağladığını görmək, dərd və gamdan xilas olmaqdır. Yuxuda ağladığını görmək böyük ehtimalla gerçək həyatda qarşılaşdığınız mənfi vəziyyətlərin, duyğularınız üzərindəki mənfi təsirini simvollaşdırma edər. Ağladığını görmək eyni zamanda qorxularını və xəyal qırıqlıqlarını üzərindən atmaq, romantik tarazlığı yenidən təmin etmək üçün istifadə edilən bir üsuldur. Eynilə oyanıq həyatda olduğu kimi yuxunda ağlamaq yaxşıdır.
Qışqıraraq ağladığını görmək, o yer xalqı üçün müsibət gələcəyinə şərh olunar. Aglamadigi halda gözlərindən yas axdığını görmək, muradına çatmaqdır. Ağladığını və lakin gözlərindən yas axmadığını görənin, gözlədiyi şey, ümid etdiyi sey əlinə keçməz. Ağladığını və gözündən yas yerinə qan axdığını görmək, əlindən qaçırdığı fürsətə peşman olduğuna və günahlarından tövbəyə dəlalət edər.
Yuxuda tanıdığı bir insanin vəfat edərək buna ağladığını görmək, gördüyü kimi çıxmağa, ölüm üzündən müsibətə, kədərə və xalqın günahlandırmasına dəlildir. Xalqın bir böyük üçün ağladıqlarını və paltarlarını yirttiklarini görmək, o adamın pislik edəcəyinə dəlalət edər. Yuxuda öldüyünü və cənazəsinin arxasından xalqın səssizcə ağladıqlarını görmək, dövlət böyüyü tərəfindən hər kəsin sevineceklerine işarədir. “Yuxuda ağladığını görən”, böyük bir sevincə və feraha çatar. Eger aglamak, qışqırmaq və ah, vah ilə olur isə, bir müsibətə işarədir. Yuxusunda ağladığını görən kimsə çox sevinir.
Gözləri yas ilə dolu olduğu halda çölə axmadığını görən, halal mal və pul qazanar. Soyuq gözyaşı, qəm və kədərdən xilas olmağa; sicak göz yasi isə kədərə dəlalət edər. Sag gözünün yaşı axıb sol gözünə girdiyini görən, yaxınlarına qovuşar. Ağladığını və sonra güldüyünü görənin əcəli yaxınlaşmışdır. Yuxuda ağlamağın ən yaxşısı qışqırıb çağırmada ağlamaqdır. Bunu mindən çox təcrübə etdim və hər birində ancaq yaxşılıq və xeyir gördüm.
Bir başqa rəvayətə görə: Yuxuda yüksək səslə qışqıraraq və ya əlini üzünə vuraraq, üstünü başını cıraraq aglamak, yuxu sahibinin gerçəkdə bu şəkildə ağlamasına işarə edər. Eger Allahu Təala qorxusundan, günahını xatırlayıb peşman olmaqdan ya da ‘Quran’ dinləməkdən ötəri aglaniyorsa, o zaman yuxu sahibinin sevinmesine, kədər və kədərim getməsinə işarə edər. Səssiz aglamak, Allahu təaladan qorxmağa, Allahu Təala tərəfindən rəhmətin enməsinə, möhtac olan kəslər üçün yağış yağmasına dəlalət edər.


AYRILIQ: Ayrılıq tərk etmə, evlilik, dostluq, karyera və ya keçidə işarə ola bilər. Bir çox hallarda problemlərin həllində fərdin təhtəlşüur impulsları şüurlu Eqo-dan daha yetkin olur. Ayrılmaq – təcrid olunmaq, atılmaq və ya birgə işləri dayandırmaq deyil. Yuxunun personajları əməkdaşlığa daha meylli ola bilər, ona görə ki, məhz bizim təhtəlşüurumuz onların hərəkətini idarə edir.

AYI: Ayı müxtəlif işlərdə qeyri-müəyyən rəqabətə işarədir. Ayını öldürmək çətin vəziyyətdən çıxış yoluna işarədir. Gənc qadın yuxuda ayı görübsə, güclü rəqibi meydana çıxacaq, ya da onu hansısa uğursuzluq gözləyir.
Yuxuda ayı görmək – mədəniyyət və milli ənənələrin xüsusiyyətlərini özündə əks etdirir. Amerikalıların əksəriyyəti ayını yaxşı yoldaş kimi hesab etmirlər – onlar üçün bu heyvanlar pis əlamətdir.Lakin Amerika hindularının ənənələrində bu qəbul olunmur.Hindularda ayı müdriklik və biliklərə malik ata və ya baba rəmzi hesab olunur.


AYAQ: Yuxuda gözəl qadın ayaqları xoşunuza gəlibsə, bu o deməkdir ki, ağlınızı itirərək yaraşıqlı bir adamla nalayiq, yüngül hərəkətlərə qapılacaqsınız. Eybəcər ayaqlar görmək faydasız məşğuliyyət və qıcıqlandırıcı yoldaşlara işarədir. Yaralı ayaq itkiyə işarədir. Yuxuda küt ayaqlar görmək o deməkdir ki, özünüzü dostlarınız qarşısında saxta vəziyyətə salacaqsınız. Yuxuda ayaqlarınızda yara varsa, bu, başqalarına kömək etməklə bağlı gəlirlərinizin azalacağına işarədir. Yaralı ayaq itkiyə işarədir. Yuxuda üç və daha çox ayağınızın olduğunu görmüsünüzsə, bu, real həyatda işdə, əməldə deyil, sözdə zirək olduğunuza işarədir. Yuxuda ayaqlarınız sözünüzə baxmırsa, sizi yoxsulluq gözləyir. Yuxuda ayaqlarınız kəsilibsə, siz dostlarınızı itirəcəksiniz və ailə üzvlərinizin müstəbid təsirinə məruz qalmaq həyatınızı dözülməz edəcək. Gənc qadın yuxuda öz ayaqlarına vurulubsa, bu o deməkdir ki, onun ağılsız məğrurluğu sevdiyi insanı özündən uzaqlaşdıracaq. Yuxuda ayaqlarını tüklü görübsə, gələcəkdə ərinə əmrlər verəcək. Yuxuda ayaqlarınız yaxşı formada, qəşəngdirsə, bu, xoşbəxt gələcək və sədaqətli dostlara işarədir. Yuxuda, sadəcə, öz ayaqlarını görmək məyusluğa işarədir. Belə yuxu böyük səylə həyat mövqeyinizi təsdiq etmək üçün xəbərdarlıq edir. Yuxuda ayaqlarınız qızarıb və şişibsə, xoşagəlməz hadisələr gözlənilir; ola bilsin, rüsvayçılıq və alçalma, işlərdə gözlənilməz dəyişikliklər, ailədə mübahisələr və s.
Yuxuda insanın ayaqları axsaqdırsa və ya iflic olubsa – bu,düşmənin məğlub olacağına işarədir.


AY: Yuxuda bütöv ay görmək sevgidə və işdə uğura işarədir. Sirli və fövqəltəbii böyük ay uğursuz sevgi münasibətləri və evdaxili mübahisələrə işarədir. Ay tutulması epidemiya və yoluxucu xəstəliyə işarədir. Təzə ay görmək gələcəkdə rifahın artması və evlilikdə ürəyə yaxın həyat yoldaşına işarədir. Cavan qadın yuxuda öz taleyini öyrənmək üçün aya müraciət edirsə, bu, taleyin ona çoxdan gözlənilən hədiyyəsinə işarədir. Yuxuda iki ay görmək o deməkdir ki, həmin yuxunu görən adam öz xəsisliyi, xudbinliyi ucbatından sevgisini itirir. O, ayın tutqunlaşdığını görübsə, bu o deməkdir ki, xoşbəxtliyinin ən uca zirvəsində qadın nəzakətinin olmadığını aşkar edəcək. Yuxuda qırmızı ay görmək müharibə və çəkişmələrə işarədir: qadın həyat yoldaşının vətəni qorumaq üçün cəbhəyə getdiyini görəcək.

Ay – sirli hakimiyyət, gözlənilməzlik,sakitlik əlamətidir.Yuxuda bədrlənmiş ay görmək – zaman gələcək, Yerdə qara qüvvələr hökmranlıq edəcək. Belə yuxunu görən insan onun taleyinə əhəmiyyətli təsir edəcək falçı ilə görüşəcək. Yuxuda Aya baxmaq – yeniliklərə can atmağınıza işarədir. Ola bilsin ki, belə yuxu Aya tez-tez kosmik ekspedisiyalar Yer kürəsində yaşayan insanlar üçün əlçatan olacaq. Ayda tünd ləkələr hakimiyyət dəyişikliyinə işarədir.Yuxuda ay işığı görmək həyatda gözlənilməz maneələrlə qarşılaşacağınıza və onu çətinliklə aradan qaldıracağınıza işarədir.Yuxuda suda və ya güzgüdə Ayın əksini görmək hadisələrin gözlənilməz dəyişilməsinə işarədir.Yuxuda parçalanmış ay görmək mənəvi yorğunluq və həyat yolunu seçməkdə çətinlik çəkəcəyinizə işarədir.

Yuxuda bədrlənmiş ay pis əlamətdir. Belə yuxu Yer kürəsini yaxın vaxtlarda pis dövrün gözlədiyi deməkdir. Şeytan qüvvələri planetimizə enirlər: hakimiyyəti ələ keçirəcək və bütün dünyada həyatı dözülməz edəcək ifritələr, cadugərlər. Əgər al-qırmızı və ya qıpqırmız ay görmək Yerdə yüzlərlə həyatı məhv edəcək ekoloji fəlakətin başlanacağından xəbər verir. Fəlakət adamların göydə qanlı ay gördükləri vaxt baş verəcək, çünki məhz o, insanların təbiətə vurduqları ziyanın kədərli xatırlatması olacaq. Yuxuda Ayın üzərində tünd ləkələr görmək kosmosdan Yerə gələcək böyük təhlükədən xəbər verir. Ola bilsin ki, planet nəhəng meteoritlə toqquşacaq. Yuxuda ayın əksini suda müşahidə etmək gözləntilərinizin aldadıcı olması anlamına gəlir. Siz öz işinizdə ilk imkan ələ düşən kimi sizə kələk gələcək adama bel bağlayırsınız. Yuxuda Ay işığı görmək uzaq ölkələrə əyləncəli səfərdən xəbər verir. Səfər gözlənilməz və çox xoş olacaq. Yuxuda közərmiş Ay görmək pis əlamətdir. Belə yuxu Yerdə yeni dinin meydana gələcəyinə, onun adamların Allahdan üz çevirməsinə səbəb olacağına işarədir. Allah insanlara xəyanəti bağışlamır, ona görə də dünyanı müharibə, zorakılıq və talan gözləyir. Aya uçduğunuzu görmək kosmik ekspedisiyadan xəbər verir. Gələckdə bir çox planetlərdə adamların səfər edəcəkləri bir çox stansiyalar tikiləcək. Kosmik ekspedisiyalar tammailə adi və asan iş olacaq.

AVTOMOBİL: Yuxuda avtomobildə getmək sizin işlərinizdə fəal və uğurlu olmağınıza işarədir. Əgər siz avtomobil qəzasına uğramısınızsa,onda belə yuxudan sonra iştirak etmək istədiyiniz əyləncələrdən yaxşı təəssüratlar gözləməyə dəyməz. Yuxuda avtomobil qəzasından uğurla çıxmaq – yaxşı işarədir; siz rəqibinizlə qarşıdurmadan qalibiyyətlə çıxacaqsınız. Yuxuda maşın almaq da xoş əlamətdir, siz əvvəlki yaxşı vəziyyətinizi bərpa etməyə müvəffəq olacaqsınız, lakin maşın satmaq – taleyinizdə xoşagəlməz dəyişikliklərə işarədir. Maşın sürmək- itki, bəzən də xəstəliklərə işarədir. Sınıq maşın – bu da uğursuzluq əlamətidir.Yuxuda sadəcə avtomobil görmək – səyahət, taleyinizdə dəyişiklik, xoş səfərlər deməkdir. Əgər yuxuda avtomobilinizin itdiyini və yaxud oğurlandığını görmüsünüzsə, bu, gələcəyinizin asılı olduğu fikirlərinizin darmadağın edilməsinə işarədir. Avtomobildən düşmək – sizə məmnunluq hissi gətirəcək planların uğurla gerçəkləşməsinə işarədir.

Avtomobildə oturmaq – həyata keçməyəcək arzulara işarədir.Avtomobildə oturmaq –qısa yol əlamətidir.Avtomobillə əzilmək- işlə bağlı nə isə baş verəcək. Avtomobil sürmək – özünüzə çox əminsiniz.

Go Back

Şərh yazmaq funksiyası bu məqalə üçün ləğv edildi.