Düşüncə Jurnalı

header photo

Nəticə göstərilir : "Yuxu yozma"

Ç- Yuxu Yozumları

ÇARIQ: Yuxuda çarıq görmək yaxşı tanıdığınız bir məkana səyahət edəcəyinizə işarədir. Vətənə də səfər ola bilər. Yuxuda çarığı öz ayağınıza geyinmisinizsə, böyük zərərlər görəcəksiniz. Yuxuda çarıq düzəltmək ətrafdakıların sizə hörmət edəcəyinə və böyük nüfuza işarədir. Əgər çarıq ayağınızdan düşürsə və sizə yeriməyə mane olursa, bu sizin həyatda risk etməyi sevmədiyinizə işarədir. Yuxuda çarıq almaq həyatda təcrübəsizliyinizə görə böyük xoşagəlməz hallar yaşayacağınıza işarədir.


ÇAXIR: Yuxuda çaxır içirsinizsə, bu sizə sevinc və dostluq əlaqələri vəd edir. Çaxırla dolu şüşəni sındırmaq böyük dəbdəbəyə, bolluğa işarədir. Çaxırı bir qabdan başqasına tökmək məşhur yerlərə səyahət və müxtəlif əyləncələrə işarədir. Gənc qadın üçün yuxuda çaxır içmək yaxşı əlamətdir, o, varlı və mərd, alicənab bir insana ərə gedəcək. Yuxuda çaxır şüşələri və çəlləkləri ilə dolu zirzəmiyə düşmək xoş hadisələrə işarədir.

ÇAY: İnsan yuxuda çaya düşübsə və ağzına su dolubsa,vacib şəxsə çevriləcək. İnsan yuxuda boğulursa, lakin sonda qurtulursa, həyatda varlanacaq. İnsan yuxuda çaya paltarla giribsə, bu, real həyatda möhkəm olacağına işarədir. Yuxuda suya düşmüsünüzsə və axına əks istiqamətdə üzmüsünüzsə, bu real həyatda düşməninin ona yardım edəcəyi və qulluq göstərəcəyinə işarədir. Coşqun, dalğalı suda üzmək məhkəmə davasına işarədir. Çayda çimmək itkilərə işarədir. Çayı keçmək xoşagəlməz hadisələrə işarədir. Yuxuda çaydan çıxmaq xoş xəbərlərə işarədir. Çayın üzərində bənd tikmək çətin məqamlara işarədir. Çayda tısbağa tutmaq qəm, kədər əlamətidir.İlan tutmaq zənginliyə işarədir. Balıq – ürəyinizdə olan arzuların yerinə yetəcəyinə işarədir.İnsan yuxuda çaydan gil daşıyırsa, həyatda ev tikəcəyinə işarədir. Çaya baş vurmaq o deməkdir ki, o, qəm-kədərdən uzaq olacaq.

Çay içmək: seçilmiş mühit; dərman çayı içmək – yüngül naxoşluq əlamətidir.


ÇİBAN, YARA: Yuxuda qanlı, irinli çiban görmək yaxın gələcəkdə sizi xoşagəlməz hadisələrin gözlədiyinə işarədir. Ola bilsin, bu xoşagəlməz hadisələrdən biri dostların qeyri-səmimiliyidir ki, sizə çox böyük narahatlıq verir. Yuxuda alnınızda çiban görmüsünüzsə, bu, yaxınlarınızdan birinin xəstəliyinə işarədir.

ÇILPAQLIQ: Yuxuda özünü çılpaq görmək qalmaqal və ümumiyyətlə, pis işlərə işarədir. Başqalarını çılpaq görmək o deməkdir ki, düşmənləriniz sizi doğru yoldan çəkindirməyə çalışırlar. Xəstəlik uğurunuza mane ola bilər. Yuxuda qəflətən özünüzü çılpaq görmüsünüzsə və onu örtməyə çalışırsınızsa, bu o deməkdir ki, alicənab hissləriniz haram buyrulmuş istəklərinizlə ziddiyyət təşkil edir. Qadın yuxuda çılpaq bədənindən zövq alırsa, bu onun kişilərin hörmətini qazanacağına, lakin əldə saxlaya bilməyəcəyinə işarədir. Yuxuda qadın kişilərin təmiz suda çılpaq çimdiyini görübsə, bu, onun çoxlu pərəstişkarının olacağıan işarədir. Su çirklidirsə, qısqanc pərəstişkar onun haqqında xoşagəlməz şayiələrə səbəb olacaq.

Özünü çılpaq görmək: şikəstliyə işarədir; başqalarını çılpaq görmək – həyəcansız yaşayacaqsınız; çılpaq gəzmək – hiyləgər qohumlarınızın olduğuna işarədir.

Yuxuda çılpaq olmaq: mühüm hadisədir.Tez-tez insanlar yuxuda çılpaq olduqlarını və ya yalnız alt paltarında olduqlarından danışırlar. Belə yuxular özümüzə kənardan özünəəminlik təəssüratı bağışlayan, əslində isə zəifliyimizi göstərən bir amildir.Bu, bizim ətrafdakılardan gizlətdiyimiz zəiflikdir. Yuxuda özünüzü çılpaq və ya alt paltarında görmək o deməkdir ki, siz özünüzə tamamilə çılpaq olduğunuz barədə hesabat verirsiniz, başqaları isə buna tamamilə sakit yanaşırlar. Siz öz çılpaqlığınıza reaksiya verməyə başlayanda ətrafdakılar da onu hiss edirlər. Şübhəsiz ki, belə yuxu eksqibisionist və seksual çalarlara və arzular, xəyalların icrasına işarə ola bilər.


ÇINQIL: Yuxuda çınqıl görmək səmərəsiz layihələr və işlərə işarədir. Əgər yuxuda palçıqla qarışıq çınqıl görmüsünüzsə, bu sizə uğursuzluq və mülkiyyət itkisinə işarədir.


ÇİYİN: Yuxuda lüt çiyinlər görmüsünüzsə, bu o deməkdir ki, xoşbəxt dəyişikliklər sizi dünyaya yenidən baxmağa məcbur edəcək. Yuxuda çiyinləriniz çox arıqdırsa, sümükləri çıxıbsa, həyatda başqa insanların şıltaqlığından asılı olacaqsınız.

ÇİYƏLƏK: Yuxuda çiyələk görmək uğur və sevinc əlamətidir. Siz istədiyiniz arzuya çatacaqsınız. Yuxuda çiyələk yemək qarşılıqlı sevgi əlamətidir. Yuxuda çiyələk alıb-satmaq bol məhsul və xoşbəxtlik sayılır.
Xoş və lətif yeməyə, gözəl paltara və buruklukla birlikdə sevincə dəlalət edər.
Yuxuda çiyələk yemək eşqdə xoşbəxt olunacağına işarədir, könül həyatınızda xoşbəxtliklər yaşayacaqsınız deməkdir.
Mövsümündə görülsə sevincdir. Amma çiyələk yetkin və gözəl rəngli olmalıdır. Çiyələk qopararaq yeyən qadının uşağı gözəl olar. Subay biri çiyələk qoparsa bir müddət sonra qisməti açılar.

 

Go Back

C- Yuxu Yozumları

CIRTDAN ADAM: Yuxuda cırtdan görmək həmişə yaxşı əlamətdir. Əgər cırtdanın zahiri görünüşü xoşagələndirsə, bu, imkanlarınızın həmişə inkişaf etdiyi maraqlı həyata işarədir. Belə yuxu sizə bir çox xeyirli işlərdə iştirak etməyə imkan verən fiziki və psixi sağlamlıq deməkdir. Yuxuda dostlarınızı cırtdan kimi görmək onlar üçün eyni həyat tərzi deməkdir. Yuxuda qəzəbli cırtdanlar görmək hansısa bədbəxt hadisənin olacağına xəbərdarlıqdır.


CANAVAR: Yuxuda canavar görmək o deməkdir ki, əməkdaşlarınız arasında istehsalat sirlərini yayan və oğurluğa qadir olan səhlənkar adam var. Canavar öldürmək – o deməkdir ki, sizi məğlub etmək istəyən hiyləgər düşmənlərinizlə baş çıxara biləcəksiniz.

Canavar – qəddarlıq, cəsarət, ölümlə açıq mübarizə, müstəqillik rəmzidir. Yuxuda canavarən tülkü ilə dalaşdığını görmək Rusiya və Ukrayna arasında uzun illər davam edəcək qarşıdurmaya işarədir. Yuxuda qara canavar görmək insanların xoş həyat tərzini pozacaq və onları kömək üçün Allaha sığınmağa məcbur edəcək insanın meydana gələcəyindən xəbər verir.Qırmızı papaqlı canavar görmək 2018-ci ilin sonunda keçiriləcək ölkələrin iclasında Rusiyanın şübhəli mövqe tutacağına işarədir və bu maddi yardımın olmamasında özünü biruzə verəcək. Yuxuda quzu dərisinə bürünmüş canavar görmək xain tərəfdaş tərəfindən satqınlığa işarədir. Xüsusilə xoruz ilində bundan qorunmaq lazımdır. Yuxuda insanın əlindən yem alan canavar görmək o deməkdir ki, insanları uzun müddət qorxuda saxlayan manyak həbs olunacaq.


CANLI MODEL: Yuxuda model görmək ictimai işlərinizin cibinizi xeyli ziyana salacağına və peşmançılığa işarədir. Gənc qadın yuxuda modeldirsə və ya olmağa can atırsa, onu sevgi macərası və sevgilisinin eqoistliyi ucbatından peşmançılıqlar gözləyir.

CAYNAQ: Yuxuda sizə iyrənc, sürüşkən caynağın toxunduğunu hiss etmək sizə ağır və uzun xəstəlik vəd edir. Yuxuda dəniz kənarında gözəl şəhər görmüsünüzsə, Qəflətən sudan nəhəng, dəhşətli caynaqlar çıxır. Onlar hərətərəfdən şəhəri əhatə edirlər və onu sıxmağa başlayırlar. Binalar yumurta qabığı kimi çartlayır, şəhər tədricən daş və betondan ibarət kütləyə çevrilir, bir neçə an onun hissələrə parçalanmasına bəs edəcək. Belə yuxu mənəviyaytın və əxlaqın çökməsindən xəbər verir. Müasir dünyada əbədi həqiqətlərin qiymətdən düşməsi baş verir. İnsan Allah tərəfindən ona verilən qanunları pozarkən buna görə onu qaçılmaz qisas gözləyir.


CAZİBƏ: Yuxuda özünü kiminsə cazibəsinin təsiri altında hiss etmək o deməkdir ki, yalnız ehtiyatlı olmağınız sizə pislikdən azad olmağa kömək edəcək. Gənc adamlar üçün belə yuxu böyüklərin xeyirxah məsləhətlərindən faydalanmağa çağırır. Kiminsə cazibəsinə qarşı müqavimət göstərmək o deməkdir ki, müdriklik və baxışların geniş dairəsi sizi gözəl ad, etibar qazandıracaq. Yuxuda kimlərisə məftun etməyə çalışmaq fəlakətə uğrayacağınıza işarədir.

CEHİZ: Yuxuda cehiziniz yoxdursa, sizi real həyatla acı qarşılaşma, başqalarından asılılıq gözləyir. Yuxuda cehiz almısınızsa, həyatda ən parlaq ümidləriniz gerçəkləşəcək.


CEM: Yuxuda cem görmək xoş sürpriz və səyahətə işarədir.Qadın yuxuda cem hazırlayırsa, bu firvan həyat və həqiqi dostlara işarədir.

CİB: Yuxuda öz cibini görmək sizə qarşı istiqamətlənmiş düşmənçilik qüvvələrinə işarədir.

CİLOV: Yuxuda cilov görmək o deməkdir ki, siz uğur və xoşbəxtliyə aparan yolda bütün maneələri dəf edə biləcəksiniz. Əgər onlar özləri kəsilibsə və yaxud siz onu kəsmisinizsə, bu, düşmənlərinizə təslim olacağınıza işarədir.

COD TÜK: Görmək və ya ona toxunmaq- maneələr gözlənilir.

CƏDVƏL: Borcunuz olacaq.


CƏHƏNNƏM: Yuxuda cəhənnəmə düşmək vəziyyətin müvəqqəti pisləşəcəyinə işarədir. Cəhənnəmə düşmək – sizə paxıllıq edirlər. Oradan sağ-salamat çıxmaq təhlükədən xilas olmağa işarədir.


CƏMDƏK: Uzunömürlülüyə işarədir.


CƏRRAH: Yuxuda cərrah həkimi gördünüzsə sizi yüngül naxoşluq gözləyir.


CƏZA: Yuxuda cəza almısınızsa, bu o deməkdir ki, üzərinizə düşən öhdəliklər sizi qıcıqlandırır, buna görə də onları yerinə yetirmirsiniz. Cəza şəklində cərimə ödəmək xəstəlik və maliyyə itkilərinə işarədir. Cəriməni ödəməkdən boyun qaçırmaq mübahisədə qalib olacağınıza işarədir. Valideynlər yuxuda uşaqlarını cəzalandırdıqlarını görüblərsə, bu o deməkdir ki, onlar uşağa hörmətin olmadığı tərbiyə qaydalarını seçməkdə doğru olub olmadıqlarına şübhə edirlər.

CƏVAHİRAT, DAŞ-QAŞ: Yuxuda daş-qaş görmək məmnunluq və zənginlik deməkdir. Özündə onları görmək şöhrətpərəstliyə işarədir. Başqalarında onu görmək siz və ya dostlarınızın qazanacağı şöhrətliyə işarədir. Yuxuda daş-qaşla bəzənmiş paltar görmək nadir tapılan uğura işarədir. Əgər yuxuda daş-qaş sizə miras qalıbsa, bu, maddi vəziyyətinizin yaxşılaşacağına işarədir. Yuxuda sizə daş-qaş hədiyyə olunubsa, bu sizin hazırkı vəziyyətinizi təhlükə altında qoyur. Gənc qadın yuxuda daş-qaş hədiyyə alıbsa, onu arzuolunan evlilik gözləyir. Əgər qadın daş-qaşını itiribsə, bu o deməkdir ki, onu çaşqınlığa salan insanlarla qarşılaşacaq. Daş-qaş tapmaq maraqlandığınız işlərdə tezliklə parlaq uğur əldə edəcəksiniz. Onları almaq bir çox işlərdə, xüsusilə ürək məsələlərində böyük uğur vəd edir.


CƏFAKEŞ, MƏZLUM: Yuxuda məzlum görmək qeyri-səmimi dostlar, evdaxili narazılıqlar və işlərdə itkiyə işarədir. Yuxuda özünü məzlum, cəfakeş kimi görmək dostlarla ayrılığa işarədir. Ola bilsin, düşmənləriniz sizə şər atacaqlar.


CADUGƏR: Yuxuda qorxunc bir cadugər görən adamın ona dəxli olmayan hər cür qovğadan çəkinməsi gərəkdir. Belə qovğalara girişmək təhlükəli nəticələr verə bilər.

 

 

Go Back

B- Yuxu Yozumları

BALQABAQ: Yuxuda bal balqabağı görmək bir yoldaşınızın alçaq olmasına şahid olacaqsınız. Yuxuda balqabaq görmək; xəstə isə sağlamlığına qovuşmağa, çox mala, murada çatmağa işarədir. Yaşıl balqabaq mal, mülk və pul olaraq şərh olunar.Yuxuda balqabaq görmək səyahət ilə şərh olunar. Sakiz balqabağı quru yolu ilə, bal balqabağı dəniz meydana ilə səfər edəcəksiniz deməkdir. Balqabaq yediyinizi görmək bu ilinizi çox rəngli və faydalı keçəcəyinə dəlalət edər. Bir başqa rəvayətə görə: Yuxuda balqabaq görmək, etibarlı, sanli, insanlara yaxın, yaxşı idarəçi, alim və ya həkim olan bir kimsəyə işarədir. Yuxuda balqabaq görmək, xəstə üçün şəfadır. Bunun üçün balqabaq, yuxuda görülən bişmiş şeylərin ən yaxşısıdır. Yuxuda bişmiş balqabaq yediyini görən kimsə, dinindən, nəfsindən sevgilisindən ya uşağından itirdiyi bir şey yenə özünə dönər.
Yuxuda balqabağı bişmək yediyini görən kimsəyə, cin tərəfindən qorxu çatar və ya bir insanla münaqişə edər. Yuxuda balqabaq ağacının kölgəsində oturduğunu görən kimsə, xalq ilə yaxşı dolanar.Bəzi tabirciler, balqabaq agaci, maliyyə olmayan bir kasıbdır, dedilər. Yuxuda balqabaq tarlasından balqabaq yığdığını görən kimsə, “Yunus (AS)” ‘in kissasina görə xəstəliyindən xilas olar. Balqabaq, basa kakmaga və azarlamaga işarədir. Yuxuda bişmiş balqabaq yediyini görən kimsə, yediyi miqdarına görə bir elmi öyrənər və ya daginik olan şeyləri bir araya gətirər. Balqabaq kədər, çətinlik, dar dolanışıq və ya xəstəliyə ya da həbsə işarədir. Bəzən də yuxuda balqabaq yemək, zehin və zəkanın yaxşılığına işarədir.
Möhtərəm, hörmətli insana, insanlara yaxşı davranan idarəçi, məlumatın yaxud həkimə, Balqabaq xəstə üçün şəfa tapmağa, bir yaxşılığı başa kakmaya, birini azarlamaya, Balqabaq yemək aydın zehinə, parıltılı zəkaya, Bişmiş balqabaq yemək, insanın itirdiyi mutluluğununn, etibarının, dini və maddi dirliğinin geri gəlməsinə, tarlada balqabaq yığmaq səhhət və yaxşı güzarana, Balqabaq bəzən kədərə, çətinlikli həyata, şeh balqabaq yemək müzakirəyə, dadsız bir vəziyyətə, Sukabağı faydalı bir adama, gözəl və zadəgan yaradılışlı qadına dəlalət edər.Bu yuxunu görən kimsə, qədri şanı yüksək və xalqa xidmət edən və bilikli bir adama işarədir. Kabaktan edilən qablar yüngül ruhlu, faydalı, gözəl və uca qadınlara işarədir. Bir kimsə yuxuda çiy balqabaq yediyini görsə, çekismege və şərə işarədir. Qab içərisində olan bişmiş balqabağı yesə, kədər və kədərə işarədir. Eger yediyi bişmiş balqabaq, qab içərisində deyilsə, ruziyə, bəzən də itirdiyi şeyi bulmaga işarədir.
BAĞ: Yuxuda insan meyvə bağına daxil olubsa, həyatda kimsə onun dərd-qəmini yüngülləşdirəcək, onu çətin məqamlardan qurtaracaq. Yuxuda o dirriyə girmisinizsə, tezliklə yoxsulluq və ehtiyacdan azad olacaqsınız.

Bağda gəzmək –həyatınız mənalı keçəcək

Yuxuda bağ görmək – bu həyatı dərk etməyin bir yoludur. Qulluq edilmiş və ya baxımsız qalmış, bar verən və ya quruyan bağ insanın özünü necə qəbul etməsi və dərk etməsi barədə çox şey deyir.Bir çox hallarda bağ baş verən hadisələr üçün adi mühit rolunda ola bilər.
BAL: Yuxuda bal görmək o deməkdir ki, siz tezliklə böyük var-dövlətə sahib olacaqsınız. Süzülmüş bal görmək xoşbəxtlik və sakitliyə işarədir, lakin hansısa istək daima ürəyinizə narahatlıq verəcək. Yuxuda bal yemək o deməkdir ki, zənginlik və sevgiyə sahib olacağınıza işarədir. Sevgililər üçün belə yuxu ailə sevinci və səadətinə işarədir.
Yuxuda bal görmək “zənginliyin” işarəsidir. Yuxuda bal yeyirsə, bu həm zəngin olacağınız həm də eşq həyatınızda şanslı olacağınız mənasındadır.Dindar insan üçün dinin özünü və ruhunu anlamağa, saleh əmələ, Dünya əhli üçün zəhmətsiz qazanca və külfetsiz qənimətə, Bal, insanın yoldaşıyla arasındakı məhəbbətə, İnsanlar tərəfindən kıskanılmaya, onlardan gələcək çətinliyə, süzülmüş ya odda eritilmiiş bal etimad edilər məlumata, insanı ilahi razılığa qovuşduracaq hidayətə, doğumu yaxınlaşan uşağa, şiddətdən sonra feraha, zəkat verilərək təmizlənmiş mala ya da çətinliklə qazanılan mala, Bal yemək xəstəliyin keçməsinə ya da sevdiyi kimsə ilə ülfət və ünsiyyət, Kavandan bal çıxarmaq çətinliklə birlikdə xeyirli mala, Bal qabı alim və zəngin bir kimsəyə, qab əgər balı pozacaq növdən isə malda meydana gələcək noksanlığa, Dağ ya da meşədə bal pətəkləri tapmaq miras və qənimətə, Bal yalama evlənməyə, balı ekmekmeğe qatqı edərək yemək qənimətdən dolanmağa dəlalət edər.Zənginliyin göstərir.
Yuxuda bal yeyirsə, bu həm zəngin olacağınız həm də eşq həyatınızda şanslı olacağınız mənasındadır. Bal yalamaq evlənməyə, birinə bal vermək iflas edəcəyinizə, bal etmək gerçekleşemeyecek xəyallar qurmaq, süzmə bal görmək dolanışıq çətinliyinizi bitəcəyinə və gözəl günlərin yaxın olduğuna işarədir. Bal satmaq birdən birə alacağınız pis bir xəbərlə acı çəkəcəyiniz mənasını verər.Zənginliyin göstərir. Yuxuda bal yeyirsə, bu həm zəngin olacağınız həm də eşq həyatınızda şanslı olacağınız mənasındadır. Bal yalamaq evlənməyə, birinə bal vermək iflas edəcəyinizə, bal etmək gerçekleşemeyecek xəyallar qurmaq, süzmə bal görmək dolanışıq çətinliyinizi bitəcəyinə və gözəl günlərin yaxın olduğuna işarədir. Bal satmaq birdən birə alacağınız pis bir xəbərlə acı çəkəcəyiniz mənasını verər.Yuxuda bal görmək zənginliyin işarəsidir. Əgər yuxuda bal yeyirsə bu, həm zəngin olacağınız, həm də eşq həyatınızda şanslı olacağınız mənasını verər.Bal yediyini görən adam, sağlamlıq problemindən xilas olub, şən, rahat bir ömür sürər.Yuxuda bal görmək, halal bir mirasdan və ya qənimətdən ya da ortaqlıqda ötəri bir maldir. Bal, dindar kəslər üçün, dinin ləzzət almağa Quran oxumaq və gözəl əməldir. Dindar olmayanlar üçün külfetsiz bir qənimət əldə etməkdir.
Bal zəhmətsiz olaraq əldə edilən az bir ruziyə da işarə edər. Bir kimsə göydən bal yağdığını görsə, dinə olan bağlılığa və ümumi bir bərəkətə işarə edər. Bəzən də kədər, kədər, çətinlik, paxıllıq və həsəd edən kəslərin hiylələrindən qaçınmağa işarə edər. Atəşdə əridilmiş bal, şiddətdən sonra fərahlığa, aylar tamamlandıqdan sonradogacak uşağa, zəkat verilmək surətiylə təmizlənmiş mala və hidayətə işarə edər. Əridilmiş bal, maldir. Bəzi tabirciler də bala ates toxunduğunda çətinliklə əldə edilən maldir, dedilər. Bal xəstəliyə şəfa. Bəzi tabirciler bal yemək, sevdiyi bir kimsənin boynuna sarılmağa və onu öpməyə işarə edər. Yuxuda bal yaladigini görən kimsə, evlənər. Balla birlikdə çörək yediyini görən kimsə, qənimətdən əldə edilən malla dolanmağa çalışır.Zənginliyin işarəsidir. Yuxuda bal yeyirsə, bu həm zəngin olacağınız həm də eşq həyatınızda şanslı olacağınız mənasındadır.
BALDIR: Düz və gözəl baldırlar – həyəcansız, gözəl gələcəyə işarədir; şişkin və ya şikəst baldırlar – zərər, ziyan əlamətidir. Sınıq baldırlar – düşünülməmiş hərəkətlərə işarədir.
BALİNA: Yuxuda balinanın gəmiyə yaxınlaşdığını görmək tezliklə can atacağınız mübarizəyə işarədir. Siz öz var-dövlətinizi itirməkdən qorxaraq vəzifə və öhdəlikləriniz arasında çapalayacaqsınız. Əgər balina ölüdürsə, deməli, hüquq və arzularınız arasında düzgün seçim edəcəksiniz və böyük məmnunluq hissi verəcək uğurlar əldə edəcəksiniz. Əgər balinanın gəmiyə hücum etdiyini görmüsünüzsə, su burulğanında qəza, bədbəxtlik halları ola bilər.
BALIQ: Balıq – ikitərəflilik, çətinliklər, qeyri-sabitlik rəmzidir.Göydən düşən balıq və ya balıq yağışı görmək – pis əlamətdir. Ekoloji böhran, fəlakətə işarədir. Balıq tutmaq – çətin vəziyyətdən çıxmağa cəhd göstərməkdir. Bir yığın balıq görmək – taleyin hökmünə çox arxalanmayın, yoxsa öz şansınızı əldən verəcəksiniz. Yuxuda üç balıq görmüsünüzsə -xoşbəxtlik əlamətidir. Yuxuda balıq yemək – gözlənilməz, lakin xoş xəbər almağa işarədir.Yuxuda insan sifətli balıq görmək –nüvə müharibəsi təhlükəsinə işarədir. Bir balığın digərinin üzərinə hücum etdiyini görmək sualtı qayıqların hücumundan xəbər verir. Yuxuda iylənmiş balıq – gözlənilməz söz-söhbətlər nüfuzlu bir insanla münasibətlərinizin korlanacağına işarədir. Yuxuda canlı karp görmüsünüzsə, bu möhkəmlik və dözümlülük əlamətidir.
Yuxuda canlı balıq görmək, eşqdə və işdə şansının açıldığına işarə edər. Balıq yediyini görmək, mülk və uşaq sahibi olacağına, suda balıq ovlamaq iç bucaqçı bir xəbər duyacağına, balıq sürüsü görmək idarəçi vəziyyətinə gelineceğine işarədir.Balıqları çay ya da dənizdən çıxarmaq ganimetle, Canlı və təzə balıq bakirə qadınla, suda balıq ovlamaq sevincli xəbərlə, təzə balıq ovlamaq xeyir və fayda, kiçik və çox balıq ovlamaq əldən tez çıxacaq dünyalıkla, ölmüş dəniz balığı xam xəyallarla taabir edilir.
Bulanıq suda və quyudan balıq ovlamaq kədər və günaha, Su üzərində işləyən kimsənin yatağında balıq görməsi suda boğulmasına, Şirin suda ovladığı balığın duzlu olması kədər və sıxıntıya, Balığı canlı canlı yemək mülk əldə etməyə, duzlu balıq yemək şiddət və zəhmətə, Tuzlanmış balıq faydası davamlı olan mala , qızardılmış balıq gənc üçün oxuma məqsədli səfərə, digərləri üçün dəvətə razılıq etməyə, balıqçıdan balıq almaq evlənməyə, Təzə yemək olduğu halda iylənmiş balıq yemək pis əxlaqlı qadınla evlənməyə, Süni göl ya da hovuzda tutduğu balığı qaçırmaq borclunun borcunu inkar etməsinə, Balığın qarınında üzük tapmaq dövlət , şərəf və izzətə, Quruda balıq ovlamaq sevincli xəbərə, Dənizdəki balıqların yer dəyişdirməsi əsgərlər arasındakı ixtilafa, Su üzünə çıxan balıq uzaq ehtimalların reallaşmasına, işlərin kolaylaşmasına, miras malına və gizli şeylərin aşkar olmasına, Böyük və kiçik balıqların bir yerdə görülməsi sevinc və kədərləri iç-içə yaşamağa, Dənizin yarılıb oradan ci tapmaq ledün elmi əldə etməyə, dənizin yarılaraq adamın oradan keçməsi olmaz sanılanın reallaşmasına, İçi temizlenmemiş balığı yemək böhtan etməyə, hiylə və intriqaya, Yunus balığı yoxsul üçün kasıblıqdan xilas olmağa, bir şeydən çəkinən üçün təhlükəsizliyə, şiddət qızılBalıq daim qismət sayılar.
Canlı balıq görmək, eşqdə və işdə şansının açıldığı mənasındadır. Balıq yediyini görmək, mülk və uşaq sahibi olacağına, suda balıq ovlamaq iç bucaqçı bir xəbər duyacağına, balıq sürüsü görmək idarəçi vəziyyətinə gelineceğine işarədir. Balıq tutduğunu görən kimsənin əlinə toplu pul keçər. Çox sayda balıq tutmaq böyük sərvət deməkdir. Suda üzən balıqlarda yaxınlaşan kısmetlerdir.Təmiz suda üzən balıqlar zənginlik və xoşbəxtlik işarəsidir. Balıq tutduğunuzu gördünüzsə, öz alın təri sayəsində əlinizə pul keçəcək deməkdir.Balıq yuxuları daim qismət sayılar. Yuxusunda balıq tutan adam toplu pul alır.Yuxuda balıq görmək, gördüyü baligi sayı müəyyən isə qadına, müəyyən deyilsə, yağma edilmiş mala dəlalət edər.
Dənizin dibində böyük və təzə balıqlar bir yerdə toplanmış olaraq gör-mek, onları tək, tək-dənizdən çıxarıb yeyir və ya bölüyorsa o kimsəyə adi keçən balıqlardan çıxardığı qədər yagmadan, çox mal düşəcəyinə dəlalət edər. Böyük balıq o ölkənin böyük dövlət ada-mi və ya Baş nazirinin. Balıqlar məmləkətin əsgərlərinə, dəniz də dövlətə bənzədilir. Özü suda bir balik avliyorsa, pislik verəcək bir xəbər isi-dir. Böyük balıq avliyor görməsi də mənfəət və xeyirə şərh olunar. Kiçik balıqlar əldə ediləcək gəlirin kəsilməsinə işarədir. Yuxu-sında sazan balığı görmək, evlənmək istəyən bir kimsənin evlənməsinə, və ya başqası ilə ortaqlıq qurmasına və yaxşılığa şərh-Nir. Yatağında balik görməsi dəniz səfərində olan bir kim-se üçün xəstələnməyə; bulanıq suda balıq ovlamaq dərd, qayğı və-ya sikintiya; baligi diri, diri yediyini görmək, mülk sahibi olacağına və ya bir uşağı doğulacağına işarədir.
Ən yaxşıya yorulan yuxular arasındadır. Balıq daim qismət sayılar. Balıq tutduğunu görən kimsə toplu pul alır. Saysız balıq tutmaq böyük sərvət deməkdir. Suda üzən balıqlarda yaxınlaşan kısmetlerdir.Ən yaxşıya yorulan yuxular arasındadır. Balıq daim qismət sayılar. Balıq tutduğunu görən kimsə toplu pul alır. Saysız balıq tutmaq böyük sərvət deməkdir. Suda üzən balıqlarda yaxınlaşan qismətlərdir.
BALTA: Yuxuda insan əlində balta gəzdiribsə və onunla ev, kilsə və.s dağıdıbsa, bu yuxu Allahın himayəsi altında olacağına işarədir.
BANAN: Yuxuda banan görmək sizin maraqsız və xoşunuza gəlməyən insanların əhatəsində olacağınıza işarədir. Banan yemək işlərinizdə yorucu və riskli başlanğıclara və özünüzü yeni öhdəliklərə bağlayacağınıza işarədir. Çürümüş banan o deməkdir ki, siz xoşagəlməz işlə məşğul olacaqsınız. Onları alıb-satmaq faydasız işlərə baş qoşacağınıza işarədir.
BANK: Bankda işlə məşğul olmayan kassir görmək – itki, işlərdə məyusluq əlamətidir. Banka qızıl pullar vermək ehtiyatsızlıq, yüngül xasiyyətlilik, diqqətsizliyə işarədir; onları almaq böyük gəlir və çiçəklənməyə işarədir. Böyük miqdarda xırda gümüş pullar və banknot görmək hörmət və uğur əlamətidir. Siz cəmiyyətin bütün təbəqələrində dərin hörmət sahibi olacaqsınız.
BANKROT: Yuxuda borclarınızı ödəyə bilmirsinizsə və yaxud bankrot olduğunuzu hiss edirsinizsə, onda real həyatda bu cəhətdən qorxmayın. Əksinə, enerjiniz və özünüzə inamınız işlərinizi çox gözəl tərzdə təşkil etməyə imkan verəcək. Lakin digər həyəcanlar sizi çaşdıra bilər. Əgər başqalarının bankrot olduğunu görmüsünüzsə, bu o deməkdir ki, real həyatda işlərində təmiz və xeyirxah insanlarla qarşılaşacaqsınız, lakin onlar artıq səmimiyyətləri ilə sizə xələl gətirə bilərlər. Gənc insana bu yuxu sevdiyi insanla aralarında cüzi inciklik düşəcəyinə işarədir.
BAQAJ: Bu gün şəxsiyyətin emosional ehtiyatlarından danışmaq qəbul olunub. Bu müasir termin insanın ətraf mühitlə problemlərinə yeni baxışla baxmağa imkan verir. Ağır və iri baqaj – həyatınızın mənasız, boş olduğuna və emosional məhdudiyyətlərin (sərhədlərin) olmadığına işarədir. Baqajın mistik, sirli xarakteri – gizli ideyalar, yad baxışlardan gizli amillərə işarədir. Ola bilsin ki, baqaj sizə yol, səyahət vəd edir? Baqajdan hər hansı bir əşyanın itməsi sizdə narahatlıq doğurub? Əgər belədirsə, öz əşyalarınıza baxın – ola bilsin ki, mənəvi zərər görmədən onlardan qurtulmaq olar.
BARABAN: Yuxuda boğuq baraban səsi eşitmək o deməkdir ki, uzaqda lan dostunuz bəlaya düşüb və sizi yardıma çağırır. Baraban görmək – mehriban, xeyirxah münasibətlərdən xəbər verir. Dənizçilər və balıqçılar, həmçinin, kəndlilər və ticarətlə məşğul olan insanlar üçün bu, uğur və tərəqqi əlamətidir.
BARMAQLAR: Yuxuda baş barmağınızı görmüsünüzsə, bu, təhlükəyə işarədir. Ola bilsin, şübhəli uğurun qurbanı olacaqsınız. Yuxuda baş barmağınızda ağrı hiss etmisinizsə, bu, işlərdə uğursuzluğa işarədir. Baş barmağın olmaması ehtiyac və tənhalığa işarədir. Yuxuda baş barmağınız qeyri-normal olaraq balacadırsa, işlərinizdə uğursuzluqlar gözlənilir. Həddindən artıq böyük barmaq çox böyük uğurlara işarədir. Yuxuda baş barmağınız çirklənibsə, öz ehtiraslarınıza tabe olaraq həzz yaşayacaqsınız. Böyük barmaqda çox uzun dırnaq görmək o deməkdir ki, şübhəli həzz dalınca qaçmaq sizi günaha batırır. Əlinizdə barmaqlarınızın çirkli və cızıq-cızıq olduğunu görmək kədər əlamətidir. Yuxuda gözəl barmaqlı ağ əllər görmək o deməkdir ki, səmimi hissləriniz layiqincə qiymətləndiriləcək. Müdrikliyiniz və xoş niyyətli olmağınız sizi məşhurlaşdıracaq. Yuxuda əl barmaqlarınız yoxdursa, bu yuxu böyük maddi çətinliklərə işarədir.
BAŞ: Yuxuda kiminsə başını görmək nüfuzlu adamlarla vacib görüşlərə və onların lazımi dəstək göstərəcklərinə işarədir. Öz başını görmək xəstəlik əlamətidir. Kəsilmiş və qana boyanmış baş işlərin pis gedəcəyinə və digər kədərlərə işarədir. Əgər yuxuda çiyninizdə iki başın olduğunu görsəniz, bu, yaxşı əlamətdir, vəzifədə yüksəliş və digər uğurlar gözlənilir. Həmçinin şişmiş baş və uşaq başı görmək yaxşı əlamətdir. Yuxuda kəskin başağrısı hiss etmək qayğılardan xəbər verir. Baş yumaq faydalı və məhsuldar işlər görəcəyinizə işarədir. Heyvan başı dost və məşğuliyyət seçimində səhv olduğunuza işarədir.

Böyük və qalıntüklü baş görmək – xoşbəxtlik əlamətidir; keçəl – ağılsız hərəkətlərdən qorunun. Kiminsə şəkli çəkilmiş başını görmək – hörmət və həyatdan zövq almağa işarədir. Gözəl saçlı baş görmək – siz aşiqsiniz; başını yumaq – əmək və əmək haqqına işarədir. Qırxılmış saç – bədbəxtlik əlamətidir. Şikəst, xəstə baş – yorucu işə işarədir; bağlı – yoxsulluq əlamətidir və sizi xoşagəlməz hadisələr gözləyir; Kiminsə başının şəklini çəkmək – şansı əldən buraxmağa işarədir.Gözəl, hörüklü saç görmək – səxavətli dostların faydasız axtarışlarına işarədir.
BAŞ GİCƏLLƏNMƏ: Əgər yuxuda başınız gicəllənsə, belə yuxu sizə itki, ailələrin dağılması və işlərinizin qaydasında getməyəcəyini vəd edir.

Go Back

3 nəticə göstərilir