Düşüncə Jurnalı

header photo

Rett sindromunun mərhələləri və əlamətləri

Mərhələ 1 : Fasilə

Rett sindromlu uşaqlarda 6-12aya qədər normal və ya normala yaxın inkişaf gedir. Daha sonra inkişafin dayandığı uzun bir fadilə dövrü başlayır. Bu fadilə mərhələsində ( 6 aydan 1.5 yaşa qədər) körpələr çox az göz kontaktı qururlar və ouuncaqlara qarşı maraqları azalır.

Mərhələ 2 : Sürətli təxrib edici

Bu mərhələdə (1-4 yaş arası) isə funksiyalarda sürətli itkilər meydana gəlir . Məqsədyönlü əl bacarıqlarının itməsi ilə birlikdə, nitqi anlamaqda və istifadə etməkdə itkilər yaşanar. Hərəkətlər əsasən əli ağıza götürmə, əl bükmə və ya əl yumma kimi əl hərəkətləri şəklindədir. Bəzi rett sindromlu uşaqlarda ictimai cəhətdən ünsiyyəti və qarşılıqlı təsiri itirmək kimi xarakterik xüsusiyyətlərə malik autizmə bənzəyərlər. Üç ay ilə 4 yaş arasında ümumiyyətlə baş böyüməsində yavaşlama nəzərə çarpandır.

Mərhələ 3 : Durğunluq

Bu mərhələdə ( məktəbəqədər dövürdən mərkət illərinə qədər) rett sindromlu uşaqlarda koordinasiya pozuntusu, moyor problemlər, epileptik tutmalar müşahidə olunar. Bu mərhılədi rett sindromlu uşaq ətragına daha çox maraq göstərər və ünsiyyət bacarıqları qismən inkişaf edər. Bir çox xəstə həyatının çoxunu bu mərhələdə qalaraq keçirər

Mərhələ 4 : Motor sistemin pisləşməsi

10 yaşından sonra başlayır və hərəkət qabiliyyətinin itməsi ilə özünü göstərir. Skalioz, əzələlərdə sərtləşmə və distoniya bj mərhələ üçün xarakterikdir.

 Tərcümə etdi: Firuzə Qənizadə (Narınc Könüllü Qrupunun Üzvü)

Go Back

Sorğu göndər